Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (1/06):

  ¦wiatło twardsze niż diament   Stanisław Bednarek
  Dzieje Słońca   Henryk Bilor
  O kulkach w pudełkach   Dariusz Zawisza
  Trzeba podleĽć, gdzie się nie da przeleĽć, czyli o numerycznym opisie ruchów
  Jerzy Ginter
  Wyniki finału XXII edycji Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków
  Finał XXVII KUPzM
  Regulamin Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki
  Prawo małych liczb   Rafał Sztencel
  Liga Zadaniowa - zadania z matematyki  
  Liga Zadaniowa - zadania z fizyki  


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku