Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545


 
W numerze (01/05):

  A jednak może być trójkąt!   Aleksander Matuszok
  Oddzialywania elementarne i LHC  
  Zygmunt Ajduk, Stefan Pokorski, Krzysztof Turzyński
  Symetria i prawdopodobieństwo   Krzysztof Oleszkiewicz
  Piraci   Piotr Chrząstowski
  Jeszcze o kwadratach i nożyczkach   Marek Kordos
  Teoria stabilności w sensie Lapunowa i globalne atraktory Tomasz Dłotko
  Regulamin Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki
  Jak działa neuron?   Anna Lorenc, Jarosław Bryk


- artykuł,  - streszczenie artykułu,  - nie ma linku