Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 5544545

W numerze (01/04):

Wysokość pływów na Ziemi Mikołaj Korzyński
Hipoteza Poincarégo Paweł Strzelecki
Otoczenie figury Lev Kourliandtchik
Jak narysować linię prostą? Marek Kordos
Kilka słów o zbiorach i funkcjach Konrad Pióro
Karciana sztuczka, rekurencja i komputer Dariusz Laskowski